Bruinkopgors 22 en 23 Augustus 1965

Emberiza bruniceps · Red-headed Bunting

Op 22 Augustus 1965 werd bij de Nieuwe Kooi een Bruinkopgors gezien. (SBB en Van. 18:219) Spaans,A.L./Swennen,C. de vogels van Vlieland., KNNV 1968. Er is bij het CDNA geen beschrijving van deze vogel bekend. Hierdoor is dit geval afgewezen in 1999.

De twee andere gevallen die ook afgewezen zijn in verband met het ontbreken van een beschrijving zijn:

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!