Amwita nieuw voor Vlie

Elk weekend neem ik me voor om de biomassa op het wad en in de kroon’s polders af te kijken. Zo ook in de late middag van zaterdag 14 oktober 2000.

Aangekomen op de dwarsdijk van de kroonspolder eerst het wad afgezocht. Zat wel veel maar niet iets bijzonders. De hele dag was ik lekker op stap maar nog geen mega soorten gezien. Zelf was ik die dag niet naar de dwegarend wezen kijken. Deze had ik al mooi op vrijdag gezien. Een prima indicatie soort geeft altijd hoop op meer.

Na het wad afgescaned te hebben, scande ik de biomassa in de bakken van de 2e kroonspolder af. Opvallend waren de vele honderden wintertalingen. Lekker zittend op de dijk kon ik deze eenden rustig afzoeken. Zo viel mijn oog op een wintertaling met een witte verticale streep op de grens van borst en flank. "Yes" een Amerikaanse wintertaling een nieuwe soort voor Vlieland. Direct de andere via telefoon en sema gewaarschuwd. Een deel van de crew was in het oosten. Zij hielpen mee om de dwergarend op te rapen. Andere deel was op weg naar de kroeg. Maar je hebt altijd crew members die in de buurt zijn. Zo konden Wim Wigant, Justin Jansen en Mark Zekhuis deze Yank ook bekijken en mijn waarneming bevestigen. Met een goed gevoel terug naar het dorp gefietst. Geen nieuwe soort maar wel een nieuwe soort voor het eiland ontdekt!

Helaas werd de vogel de volgende dag niet meer terug gevonden.

(aanvaard door het CDNA)

Dit was pas de derde waarneming voor Friesland de eerste werd door Sietze Bernardus gevonden op 6 mei 1999 in de Boch Fan Molkwar bij Molkwerum aan de Friese IJsselmeerkust, deze vogel was ook de volgende dag aanwezig en werd eveneens gefotografeerd. Het tweede geval vond plaats in de Ezumakeeg alwaar een vogel van 17 maart tot 24 juni 2000 verbleef. Deze vogel was op de laatste datum al vrij ver in eclipskleed geruid (pers obs.). Het betreft de eerste oktober waarneming voor Nederland. Deze vogel is inmiddels geaccepteerd door de CDNA.

Leo Heemskerk

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!