DT 1 - Boomklever nieuwe soort voor Vlieland!

Tijdens het 1ste Deception Tours najaarsweekend waren de verwachting hoog gespannen. We hoopten op veel aankomst en een Amerikaanse zangvogel zou geweldig zijn. Het liep anders. Wel werd er een nieuwe Vlieland soort ontdekt.
Uit de informatie uit waarneming.nl heb ik het onderstaande overzicht gemaakt. In totaal zijn er 146 soorten vogels gezien. er waren zeker meer dan 61 verschillende vogelaars aanwezig tijdens DT1.

Hoogte punt was Boomklever. Een nieuwe soort voor Vlieland. In totaal werden 3 boomklevers gezien. Een vogel werd om 8:50 bij de IJsbaan ontdekt door Ipe Weeber. Om 9:00 ontdekte Diederik Kok en Arnout Linckens er een boven zee, op de NO punt. Zij realiseerde zich wel dat dit een nieuwe soort voor het eiland was en gaven deze Mega snel via Dutch Bird Alert door. Kort hierna werd een een tweede nieuwe soort voor Vlieland door gegeven "een overvliegende Koereiger". Twee afzonderlijke groepen vogelaars zagen deze vogel. Oplettende vogelaars elders op het eiland waren scherper en zagen dat het een Kleine Zilverreiger was. Na dit voorval ontdekte Gert Ottens een andere boomklever op de NO punt. Deze werd later in de buurt van de waterzuivering goed gezien en gehoord. De boomklevers werden tot en met maandag op Vlieland gezien.

Boomklever Vlieland
Boomklever Vlieland September 2012 DT1 Foto: Roelof de Beer

Normaal komen boomklevers hun eigen territorium niet uit. Trekkende boomklevers worden maar zelden gezien. Het is opvallend is dat dit jaar ook op Texel en Schiermonnikoog meldingen zijn van boomklevers.

Klein stukje uit Auk vol 107: De boomklever is een klein zangvogel die het gehele jaar in territoriale paren leeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat boomklevers bijna hun hele leven in dat territorium verblijven(Löhrl 1958). Eerstejaars vogels vestigen zich in nieuwe gebieden binnen enkele weken na het uitvliegen. Gedurende het jaar kan het voorkomen dat de boomklevers zich verplaatsen (Matthysen 1987, 1988).

LÖHRL, H. 1958. Das Verhalten des Kleibers (Sittaeuropaea caesia W olf). Z. Tierpsych. 15: 191-252.
MATHYSEN, E.
1986. Postnuptial moult in a Belgian population of Nuthatches Sitta europaea. BirdStudy 33: 206-213.

1987. Territory establishment of juvenile NuthatchesSitta europaea after fledging. Ardea 75: 53-57.

Vogels vliegend boven de Richel
Vogels vliegend boven de Richel Foto: Kees de Vries
Vrijdag (92 soorten)

Op de vrijdag werden in totaal 92 soorten vogels op Vlieland gezien. De leukste soorten waren twee witgatjes op de ijsbaan, Bosgors bij de nieuwe eendenkooi, sperwergrasmus Weitjes van Mensink, Kleine Vliegenvanger lange paal. Zeetrek leverde Roodkeelduiker, Noordse Stormvogel, Grauwe Pijlstormvogel(2), Noordse Pijlstormvogel(1), Vaal Stormvogeltje(1), Jan-van-gent, Middelste Jager(1), Kleine Jager, Kleinste Jager(1) en Grote Jager op.

Zaterdag (133 soorten)

De hoogte punten van zaterdag waren: Grauwe Pijlstormvogel, Noordse Pijlstormvogel, Vale Pijlstormvogel(1),

Vogels vliegend boven de Richel
Vogels vliegend boven de Richel Foto: Kees de Vries
Kleine Zilverreiger (1), Kwartelkoning, Middelste Jager, Kleine Jager, Kleinste Jager, Grote Jager, Vorkstaartmeeuw, Baltische Mantelmeeuw, Dwergstern, Rouwkwikstaart, Sperwergrasmus, Kleine Vliegenvanger, Boomklever(3), Kruisbek en Roodmus. De zoek actie naar Kwartelkoning leverde behalve mooie foto’s van vogelaars niets op. De Roodmus was maar kort te zien. Wel werd deze vast gelegd op film. De twee Sperwergrasmussen op de Noord oostpunt die in een struik zaten werd helaas ook maar kort gezien. Op de plek van de gemelde Krekelzanger in de Kroonspolders werd later een Sprinkhaanzanger gezien. (Soort is niet op waarneming.nl ingevoerd)

Zondag (115 soorten)

Grauwe Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje, Morinelplevier, Bosruiter, Middelste Jager, Kleine Jager, Kleinste Jager, Grote Jager, Vorkstaartmeeuw, Dwergstern, Zwarte Stern, Rouwkwikstaart, Sperwergrasmus, Kleine Vliegenvanger

oeverloper
Onvolwassen Oeverloper met lichte poten. Foto: Kees de Vries
Totale lijst

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!