DT2 – mayday - mayday - Purper is going down

De Purperreiger is een schaarse broedvogel in Nederland. De Nederlandse populatie ligt aan de uiterste noordwestrand van het verspreidingsgebied. Doortrekkers van elders hoeven we amper te verwachten. De Nederlandse vogels trekken weg in augustus en september en komen in april en mei weer terug. In juli vliegen de eerst jongen. Het is daarom niet verwonderlijk dat op Vlieland de spaarzame meldingen in april, mei en juli zijn. Er is een september melding bekend. Een melding tijdens een DT weekend in oktober is erg bijzonder!

Op 6 oktober (DT2 2018) begon in de middag de trek van de vinken en lijsters op gang te komen. Een groep van 8 vogelaars zat om 15:30 op een hoog duin achter het posthuis de langs vliegende vogels af te speuren naar krenten. Zelf was ik op weg van uit de kroonspolders naar bomenland. Mijn plan was om nogmaals een poging te doen voor Orpheusspotvogel in bomenland om hierna de oostpunt nog even te doen. Bij het posthuis stond Marc Guyt en Martijn Verdoes te praten. Ik stopte even daar ik Martijn nog niet gezien had op het eiland. Achter ons werd hard geroepen purperreiger en tegelijkertijd klonken de alarm geluiden van de app. Als snel zagen we de vogel vliegen en Marc schoot snel wat foto’s. YES purperreiger nieuw voor me Vlie lijst! Dank Daan Drukker voor het snelle doorgeven.

Start DT2
Tijdens DT2 ontdekte Daan Drukker een vliegende purpereigen vanaf het posthuis. Foto Marc Guyt

Ondertussen Besloot Han Buckx, Peter de Rouw en Laurens Stein na de meldingen in de Appgroep om het veldje bij de bijennesten in bomenland te controleren. Hier troffen ze geen purperreiger aan. Toen ze het veld verlieten zagen ze verderop op de grond een mooie Havik zitten. Na enkele minuten vloog deze op. Zeer verbaasd waren ze om op de plukplaats de dode purperreiger te zien liggen.

Start DT2
Dode purperreiger - gepakt door een Havik - Foto Jaap Denee
Start DT2
Het DT2 whatapp gesprek
Start DT2
Start DT2
Start DT2
Start DT2

Start DT2
Dode purperreiger - trok veel bekijks - Foto Jaap Denee

De specialisten stelde vast dat het een jonge vogel was. Er is DNA verzameld.....
Leo

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!