Amerikaanse oeverloper Nieuw voor Nederland

In juli 1976 werd er in het kader van wadvogelonderzoek op Vlieland gevangen met inloopkooi langs de zanderige oever van de uitwateringssloot van de 1e Kroonspolder. Op 17 juli waren slechts enkele Oeverlopers Actitis hypoleucos aanwezig in de Kroonspolders, maar op 18 juli waren er vele tientallen, die zich tegen het einde van de middag concentreerden op het strandje waar de inloopkooien stonden. In korte tijd werden 20 exemplaren gevangen, waaronder de Amerikaanse oeverloper Actitis macularius. De Amerikaanse oeverloper Actitis macularius viel direct op door zijn gevlekte onderzijde. De volgende dag. 19 Juli, weren nauwelijks meer Oeverlopers waargenomen. Aangenomen wordt dat de Amerikaanse Oeverloper met de groep Oeverlopers uit Scandinavië gekomen is. (Bron LM 49: 12-16, 1976) De vogel is opgenomen in de collectie van het ZMA.

Amerikaanse Oeverloper - Spotted Sandpiper
Zijaanzicht ZMA nr. 28630, Tringa macularia, 18 juli 1975, 1e Kroonspolder, Vlieland, (Fr.), man, testis 1 x 2 mm, gewicht 32.2 gram, weinig vet, geen rui van de kleine veren. Leg. G.C. Boere (nr. 386). Foto Tineke Prins, copyright ZMA

Zeldzame vogels van Nederland meld: Het eerste geval van Nederland dateerde van dezelfde zomer als waarin een paar tot broeden kwam in Highland, Schotland.
De eerste vogel werd in Skye (Schotland) op 15 juni ontdekt. Het nest met vier eieren werd op 27 juni gevonden. Op 7 juli was het nest verlaten. Als mogelijke oorzaak wordt geschreven de “heavy rain”of “trampling by cattle”. De eieren zijn naar het Royal Scottish Museum van Edinburgh gestuurd. Twee van de vier hadden gedeeltelijke ontwikkelde embryo’s. Dit geval is uitgebreid beschreven in British Birds 69: 288-292 Gordon E. Wilson)

Amerikaanse Oeverloper - Spotted Sandpiper
Vleugel en Onderkant ZMA nr. 28630, Tringa macularia, 18 juli 1975, 1e Kroonspolder, Vlieland, (Fr.), man, testis 1 x 2 mm, gewicht 32.2 gram, weinig vet, geen rui van de kleine veren. Leg. G.C. Boere (nr. 386). Foto Tineke Prins, copyright ZMA
Amerikaanse Oeverloper - Spotted Sandpiper
Boven een vleugel van een Overloper onder de vleugel van de Amerikaanse oeverloper. Deze heeft minder wit in de vleugel. ZMA nr. 28630, Tringa macularia, 18 juli 1975, 1e Kroonspolder, Vlieland, (Fr.), man, Leg. G.C. Boere (nr. 386). Foto Tineke Prins, copyright ZMA
Amerikaanse Oeverloper - Spotted Sandpiper
Bovenkant ZMA nr. 28630, Tringa macularia, 18 juli 1975, 1e Kroonspolder, Vlieland, (Fr.), man, testis 1 x 2 mm, gewicht 32.2 gram, weinig vet, geen rui van de kleine veren. Leg. G.C. Boere (nr. 386). Foto Tineke Prins, copyright ZMA

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!