Overzicht waarnemingen van Matkop op Vlieland

Poecile montanus · Willow tit

Tijdens de broedvogelinventarisatie van 2001 werd verrassend een territorium van een Matkop in Bomenland vastgesteld.

Dit geval is gepubliceerd door Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer  Broedvogels van Vlieland 2001. SOVON-inventarisatierapport 2002/1

Hier het stuk over het broedgeval van 2001

Matkop - Broedvogels van Vlieland 2001. SOVON-inventarisatierapport 2002/1 Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer
Matkop - Matkop - Broedvogels van Vlieland 2001. SOVON-inventarisatierapport 2002/1 Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer

Ook in 2002 is er een territorium vastgesteld. Het is onduidelijk of er beeld en of geluidmateriaal verzameld is.

Let wel een Glanskop maakt ook een peeh-roep!, best gelijkend op Matkop

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!