Overzicht waarnemingen van Steppekiekendief op Vlieland

Circus macrourus · Pallid Harrier

2016-08-25 Vlieland - Vliehors, oost Sovon telgebied © Pieter van Veelen
De volgende waarnemingen zijn geacepteerd door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA)
Tot en met 2011 werd deze soort door CDNA beoordeeld. Vanaf 2012 wordt deze soort jaarlijks gezien op Vlieland.
DT2 - vrijdag 28 september t/m 8 oktober 2001 Vlieland +
Een overzicht van verhalen over Steppekiekendief

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!