Overzicht waarnemingen van Taigarietgans op Vlieland

Anser fabalis · Taiga Bean Goose

Taigarietgans - 2006-10-21 Vlieland - Diederik Kok
De volgende waarnemingen zijn geacepteerd door de Commissie Systematiek Vlielandse Avifauna (CSVA)
De Taigarietgans is een zeldzame soort. De afgelopen jaren zijn er in de provincie Friesland slechts enkele gevallen overtuigend gedocumenteerd.
In 2006 werden op twee plekken twee Taigarietgansen gezien op Vlieland.
De oude meldingen uit 1963 (feb)Posthuis, (dec)Nieuwe kooi en Kroon's polders 1964 Westerseveld, 2002 (feb)Oude Eendenkooi zijn niet meer aanvaard.
DT3 - vrijdag 20 t/m 22 oktober 2006 'Weitje van Mensinck' (2 exemplaren) -
DT3 - vrijdag 20 t/m 22 oktober 2006 kroon's polders +
Een overzicht van verhalen over Taigarietgans
vogelSoort : Taigarietgans

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!