DT1 1994 Ontdekking Wilgengors en Veldrietzanger op Vlieland

Wilgengors - Westerseveld 1994
Wilgengors - 1994 - DT1 Foto gemaakt door Hans ter Haar

Tijdens DT1 van 1994 op Vlieland, ontdekte negen fanatieke vogelaars maar liefst twee zeldzame dwaalgasten in twee dagen tijd. In de middag van zaterdag 17 september 1994 zag Leo Heemskerk net ten westen van het dorp Oost-Vlieland een 'gekke' gors vliegen die, eenmaal geland, als onvolwassen Wilgengors Emberiza aureola kon worden gedetermineerd. De volgende ochtend was hij nog steeds aanwezig en konden c 20 van de vaste wal overgestoken vogelaars de soort aan hun lijst toevoegen Het betreft de achtste Wilgengors en derde veld waarneming voor Nederland. De middag van zondag 18 september gebruikten de negen Vlieland-gangers om de oostpunt van het eiland uit te kammen. Om c 13:00 vond Lammert van der Veen een zangvogel die hij door de markante koptekening, korte vleugels en bleke kleur direct herkende als Veldrietzanger Acrocephalus agricola .

Veldrietzanger - oostpunt 1994
Veldrietzanger - 1994 - DT1 Foto gemaakt door Sander Lagerveld

Na lange en spannende minuten kreeg iedereen de vogel te zien en kon de waarneming dankzij de aanwezige mobiele telefoon direct via het semafooncircuit verspreid worden. De geluksvogels die voor de Wilgengors waren gekomen konden vervolgens ook deze soort meepikken! Later in de middag liet de vogel zich steeds beter zien en konden alle relevante kenmerken nauwkeurig worden vastgesteld alsmede enkele foto's worden gemaakt. Het betreft de zevende Veldrietzanger voor Nederland en de eerste veldwaarneming. Op 19 september leverde een zoekactie door c 35 vogelaars noch de Veldrietzanger noch de Wilgengors op.

DB actueel no 5 1994

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!