Eerste mogelijke broedgeval Matkop in het Waddengebied.

Tijdens de broedvogelinventarisatie van 2001 werd verrassend een territorium van een Matkop in Bomenland vastgesteld.

Dit geval is gepubliceerd door Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer Broedvogels van Vlieland 2001.

Hier het stuk over het broedgeval van 2001

Matkop - Broedvogels van Vlieland 2001. SOVON-inventarisatierapport 2002/1 Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer
Matkop - Matkop - Broedvogels van Vlieland 2001. SOVON-inventarisatierapport 2002/1 Peter de Boer Sovon en Carl Zuhorn Staatsbosbeheer

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!