Invasie van de Steppehoenders

Van mei 1888 t/m september 1889 waren overal op elk Waddeneiland en in de rest van Nederland Steppehoenders - Syrrhaptes paradoxus te zien. Ruud vlek heeft de volgende krantenknipsels in verschillende archieven gevonden.

Rotterdamsch Nieuwsblad van 7 september 1888
Leeuwarder Courant van 11 juni 1888, overgenomen inde Texelsche Courant van 14 juni 1888 en De Grondwet van 3 juli 1888
bericht uit het Nieuws van den Dag van 8 augustus 1888
Heldersche en Nieuwendieper Courant van 13 juni 1888, overgenomen in De Grondwet van 3 juli 1888
De Grondwet van 3 juli 1888

Ook vond Ruud Vlek het volgende in het archief van Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) dat een Steppehoen een vrouwtje opgestuurd was voor ruil naar Mus. Transvaal

ZMA 60446 mount ABSENT 77 1 2 Syrrhaptes paradoxus female 1888 6 7 Vlieland

I. Fr. NETHERLANDS 53.17 05.02 Koller, H., nr 159-9/1017, coll. A.K.M.

Hartog Send in exchange to Mus. Transvaal; coordinates approximate

Na een korte mail wisselingen met Greg Davies - Curator of Birds - Ditsong National Museum of Natural History Pretoria, South Africa. Ontving ik de volgende mail:

Dear Leo,
We have a single specimen of Syrrhaptes paradoxus in the museum collection (registration number TM 32480). Unfortunately, neither the label nor the original catalogue entry contain any details related to the specimen (provenance, date etc.), but as it is a taxidermic mount and is our only specimen of this sandgrouse, it is likely that it is the specimen you are interested in. I have attached some photos to this email. I hope this helps?

Regards,
In de bijlage zaten deze foto’s

Steppehoen vrouw
Steppehoen vrouw
Steppehoen label

Copyright © 1992-2024 Deception Tours - No Guts - No Glory!