Analyse roep Gele kwik DT1 2009

Hier de eerste analyse betreffende de roep van de Vlie-kwikstaart. Diverse beschikbare opnames zijn met elkaar vergeleken en deze worden hier onder beschreven.

Een paar opmerkingen vooraf:

  1. ik ben nog niet klaar met mijn analyse; ik wil graag de zuidelijke taxa ook (nog) een keer bekijken. Iedereen die opnames heeft/weet van cinereocapilla, feldegg of iberiae: ik hou me aanbevolen voor een sample;
  2. ik zal in een volgend stuk iets meer zeggen over de variatie in roep en over de (vermeende?) gelijkenis van de roep van westelijke taxa van gele kwik met sommige roepjes van de Vlieland-vogel.
  3. ik ben blij met de input van Herman van Oosten en ook met zijn commentaren; De opnames zijn in deze analyse verwerkt.
  4. opmerkingen/aanmerkingen/toevoegingen: alles van harte welkom (Email Dick)
  5. er is een gerucht van rauw-roepende beema's; de opname die ik tot mijn beschikking heb, laat daar niets van zien en de literatuur zegt daar ook weinig concreets over. Mijn hypothese is echter dat als je in de voorjaarstijd gele kwikken, van om het even welk taxon beluisterd en bekijkt, dat ze geregeld zangstrofes in hun vocale activiteiten weven en die zangelementen zijn vaak rauw van klank. Zonder opname is het lastig hard te maken dat beema een rauwe vluchtroep kan hebben. Dus mocht iemand hier een opname van hebben: welkom!
Verspreidingskaartje uit Pipits & Wagtails met globale geluidsopname aanduiding

Verspreidingskaartje uit Pipits & Wagtails (hierna PW) met stippen om aan te geven waar de opnames (globaal) vandaan komen. Met pijlen wordt aangegeven op welk taxon de opname betrekking heeft als de opname gemaakt is buiten het normale verspreidingsgebied van het betreffende taxon. Een rode stip geeft aan dat de Vlie-kwikstaart een zeer vergelijkbare roep heeft; een blauwe stip geeft aan dat de roep sterk verschilt van de Vlie-kwikstaart.

Figuur1: sonagram Gele Kwikstaart – Motacilla spec. Vlieland, 20 september 2009

Figuur 1: Zeven roepjes kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn afkomstig van verschillende opnames van zowel het paardenweitje net ten oosten van Bomenland als van Camping Lange Paal. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes en laten iets van de variatie binnen dit individu zien (zie ook figuur 2) [opname Dick Groenendijk].

Figuur2: sonagram Gele Kwikstaart – Motacilla spec. Vlieland, 20 september 2009

Figuur 2: Zeven (andere) roepjes kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn afkomstig van verschillende opnames van het paardenweitje net ten oosten van Bomenland. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes en laten iets van de variatie binnen dit individu zien (zie ook figuur 1). [opname Dick Groenendijk].
Commentaar: Alleen die roepjes zijn gebruikt die een voldoende sterk signaal hebben en die niet door andere geluiden werden verstoord (Witte Kwikstaart, Graspieper, vogelaars, auto’s). In totaal zijn dit dus veertien min of meer vergelijkbare roepjes. Deze veertien roepjes zijn in de vergelijkingen met de hierna volgende taxa gebruikt.

Figuur3: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met citreola

Figuur 3: Drie random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van Citroenkwikstaart M citreola (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. [opname Citroenkwikstaart Kasper Hendriks; http://www.dutchbirding.nl/geluiden/soundfileid74.mp3 Oegstgeest; september 2009]

Figuur4: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met citreola

Figuur 4: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van Citroenkwikstaart M citreola (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. [opname Citroenkwikstaart Dick Groenendijk; Nijmegen; augustus 2008]

Figuur5: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met citreola

Figuur 5: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van Citroenkwikstaart M citreola (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. [opname Citroenkwikstaart David Farrow; India; december 1999, xeno-canto XC19638 ]
Commentaar: De vluchtroep van de Vlie-kwikstaart lijken niet op citreola. Voor zover te beoordelen met het huidige materiaal is de vluchtroep van citreola anders van vorm, met een opvallend horizontaal gelijkblijvend deel en een compactere zaagtand. De roep van citreola is meestal ook lager.

Figuur6: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met taivana

Figuur 6: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van het taxon taivana (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. [opname taivana Sander Bot; Taiwan; februari 2008 xeno-canto XC22750
Commentaar: De vluchtroep van de Vlie-kwikstaart lijkt bijzonder sterk op taivana. Er is slechts een opname beschikbaar

Figuur 7: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met kwikstaart omgeving Baikalmeer

Figuur 7: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van een gele kwikstaart uit de omgeving van het Baikalmeer (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. De gele kwikstaart die in de omgeving van het Baikalmeer voorkomt behoort tot het taxon tschutschensis [opname Baikalmeer Jan Ole Kriegs; Baikalmeer; augustus 2002]
Commentaar: De vluchtroep van de Vlie-kwikstaart lijkt bijzonder sterk op deze waarschijnlijke tschutschensis

Figuur 8: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met tschutschensis

Figuur 8: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van een tschutschensis uit Alaska (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. De gele kwikstaart die in westelijk Alaska voorkomt behoort tot het taxon tschutsensis. [opname Daniel Lane; Alaska; juni 1999;xeno-canto XC27542]
Commentaar: De gelijkenis van de vluchtroep van de Vlie-kwikstaart met deze Alaska-tschutschensis is wat minder sterk in vergelijking met figuur 6 en 7 (lengte en vorm zaagtand), maar is nog altijd groter dan een gelijkenis met citreola (figuur 3, 4 en 5).

Figuur 9: Sonagram vVergelijking Vlieland-vogel met macronyx

Figuur 9: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van een macronyx (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal vluchtroepjes. [opname van macronyx Wouter Halfwerk; Laos; december 2008; xeno-canto XC27241; het is onduidelijk of het een individu of meerdere individuen betreft; waarschijnlijk n=3]
Commentaar: De gelijkenis van de vluchtroep van de Vlie-kwikstaart met het taxon macronyx is bijzonder groot. Er zit een iets horizontaal blijvend stukje in het neergaande deel, maar verder is de gelijkenis treffend.

Figuur 10: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met oostelijke thunbergi

Figuur 10: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van een oostelijke thunbergi (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal ‘vluchtroepjes’ maar werden gebruikt in de zang samen met andere zangelementen; enige voorzichtigheid is dus geboden. [opname van thunbergi Herman van Oosten; Noyabrsk, Rusland; juni 2009]
Commentaar: De gelijkenis van de vluchtroep van de Vlie-kwikstaart met deze oostelijke thunbergi’s is opnieuw bijzonder groot. De roep van deze laatste lijkt wat lager en de zaagtand iets compacter.

Figuur 11: Sonagram vergelijking Vlieland-vogel met beema

Figuur 11: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van een beema (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal ‘vluchtroepjes’ maar werden gebruikt in de zang samen met andere zangelementen; enige voorzichtigheid is dus geboden. [opname van beema Herman van Oosten; Khanty-mansyisk, Rusland; juni 2009]
Commentaar: Er is nauwelijks gelijkenis van de vluchtroep van de Vlie-kwikstaart met beema. De roep van deze laatste lijkt bijzonder veel op westelijke gele kwikstaarten, zoals onze flava. Dit is in overeenstemming met PW.

Figuur 12: Sonagram Vergelijking Vlieland-vogel 2009 met Vlieland-vogel 2008

Figuur 12: Drie nieuwe random roepjes van de Vlie-kwikstaart (uit figuur 1 en 2; de drie linker roepjes) samen met drie roepjes van de Vlie-kwikstaart van 2008 (drie rechtse roepjes) kort achter elkaar gezet met daarbij een rechte lijn op 7 kHz om de roepjes met elkaar te kunnen vergelijken. De roepjes zijn allemaal ‘vluchtroepjes’. [opname Herman van Oosten; Vlieland; oktober 2008]
Commentaar: Er is een bijzonder grote gelijkenis in vluchtroep tussen de Vlie-kwikstaart van 2008 en het recente geval van september 2009.

Reactie en input zijn welkom.

Email Dick

Copyright © 1992-2023 Deception Tours - No Guts - No Glory!